Eksperymentalny projekt Mitsubishi
26 Czerwiec 2019

Eksperymentalny projekt Mitsubishi

Start eksperymentu V2G, który wykorzystuje pojazdy elektryczne jako banki energii wirtualnych elektrowni

Budowa wirtualnych elektrowni

W ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki mocy, wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (RES), takie jak energia słoneczna. Aby utrzymać stabilność sieci elektroenergetycznej, konieczna jest elastyczność działania ze strony elektrowni, jednak utrzymanie elektrowni tylko na potrzeby zmieniającego się zapotrzebowania jest bardzo kosztowne. Dlatego tak istotna jest technologia budowy wirtualnych elektrowni (VPP).

Wspólny wniosek

Konsorcjum, które tworzą Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., TEPCO Energy Partner, Inc., TEPCO Power Grid, Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Hitachi Systems Power Services, Ltd. oraz Shizuoka Gas Co., Ltd. złożyło w ramach Inicjatywy Zrównoważonych Innowacji wniosek do japońskiego Ministerstwa Gospodarki Handlu i Przemysłu o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów realizacji „Projektu demonstracyjnego wirtualnej elektrowni na rok 2019, w którym wykorzystuje się zasoby energetyczne inteligentnej technologii V2G”. Japoński rząd zatwierdził wniosek konsorcjum 30 maja.

Wypracowanie równowagi energetycznej

Celem pilotażowego projektu jest wypracowanie równowagi sieci energetycznej w wypadku ciągłego wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych, m.in. poprzez wykorzystanie pojazdów elektrycznych (EV/PHEV) jako zasobów wirtualnych elektrowni (VPP). Rozwiązanie V2G (Vehicle to Grid) umożliwia osiągnięcie bilansu dostarczania i zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez dwukierunkową wymianę między akumulatorami w pojazdach elektrycznych i w sieciach energetycznych.