Niezawodność Volvo w Niemczech
30 Lipiec 2018

Niezawodność Volvo w Niemczech

Pierwsze miejsce wśród marek premium, drugie wśród wszystkich producentów aut – takie wyniki uzyskała marka w badaniu niezawodności aut J.D. Power

Istnieje wiele rankingów bezawaryjności aut

Rankingi niezawodności często różnią się od siebie metodologią. Firma J.D. Power badała samochody nie starsze niż 3 lata, użytkowane przez jednego właściciela przez co najmniej 12 miesięcy.

Te­go­rocz­ne ba­da­nie

W te­go­rocz­nym ba­da­niu wzię­ło udział ponad 14 000 wła­ści­cie­li aut za­re­je­stro­wa­nych w Niemczech. An­kie­to­wa­ni mu­sie­li od­po­wie­dzieć na py­ta­nia do­ty­czą­ce aż 177 róż­nych pro­ble­mów w podziale na kilka ka­te­go­rii. Pytano o mankamenty widoczne na ze­wnątrz po­jaz­du oraz w kabinie, działanie funkcji i wyświetlaczy, siedzenia, ocena awarii zespołu napędowego, a nawet ogrzewania i wentylacji.

Marka Volvo uzyskała wynik 103 punktów

Na pierwszy miejscu znalazła się marka japońska, na drugim Volvo, ex-aequo z marką należącą do producenta z Niemiec. To świetny wynik biorąc pod uwagę fakt, że samochody segmentu premium pozostałych producentów odnotowały więcej usterek niż auta tańszych segmentów. Średnia dla wszystkich marek wyniosła 133 punkty.