Połączenie usług mobilnościowych BMW i Daimler
16 Kwiecień 2018

Połączenie usług mobilnościowych BMW i Daimler

BMW Group i Daimler AG uzgadniają połączenie swoich usług mobilnościowych

BMW Group i Daimler AG łączą siły

Firmy planują w przyszłości zaoferować swoim klientom usługi w zakresie zrównoważonej mobilności w mieście z jednego źródła. W tym celu obie firmy podpisały dziś porozumienie dotyczące połączenia swoich usług mobilnościowych.

Silny sojusz na rzecz stworzenia unikalnej oferty

Po zatwierdzeniu przez właściwe organy ds. konkurencji BMW Group i Daimler AG zamierzają połączyć swoje dotychczasowe oferty w zakresie mobilności na żądanie w obszarach carsharingu, Ride Hailingu, parkowania, ładowania i multimodalności oraz strategicznie rozwijać je w przyszłości.

Wspólny projekt

Każda z firm będzie miała po pięćdziesiąt procent udziałów w modelu joint venture obejmującym usługi mobilnościowe obu grup. Obydwie firmy będą w przyszłości nadal konkurować ze sobą w głównych obszarach swojej działalności.